Behandeling van chronische hyperventilatie is vooral gericht op het onder controle hebben van de ademhaling. Er zijn geen specifieke medicijnen ontwikkeld die chronische hyperventilatie gericht tegengaan. Behandeling van chronische hyperventilatie moet dan ook met name uit de patiënt zelf komen. De patiënt moet met behulp van oefeningen, en eventueel veranderingen in de levensstijl, de ademhaling onder controle krijgen. Daarnaast kunnen klachten worden voorkomen door in een vroeg stadium hyperventilatie te leren herkennen en te stoppen.

Behandeling chronische hyperventilatie

Chronische hyperventilatie wordt meestal behandeld door de patiënt ademhalingsoefeningen aan te leren. Hoewel de effectiviteit van ademhalingsoefeningen nog niet bewezen is, maakt het de patiënt wel beter bewust van de eigen ademhaling. Een groter bewustzijn van de eigen ademhaling zorgt ervoor dat de patiënt het ook sneller doorheeft als er te snel geademd wordt.

De meeste ademhalingsoefeningen zijn erop gericht dat de patiënt zo goed mogelijk doorkrijgt hoe hij of zij ademt. Een voorbeeld van een ademhalingsoefening is gedurende zeven seconden in te ademen en vervolgens gedurende elf á twaalf seconden uit te ademen. Door dit regelmatig een tijdje te doen leert de patiënt een normaal ademhalingsritme aan te nemen, wat toekomstig hyperventileren kan voorkomen.

Levensstijl veranderen

Chronische hyperventilatie wordt vaak veroorzaakt of versterkt door een druk, stressvol en hectisch leven. Ook slaaptekort kan de klachten verergeren. Door af en toe wat gas terug te nemen kan chronische hyperventilatie voorkomen worden. Zo is het belangrijk om ’s avonds na het werken ook echt te rusten en niet nog een aantal keer de mail te checken of bezig te zijn met de volgende dag.

Zoals beschreven, is de behandeling van chronische hyperventilatie vooral gericht op het bewustmaken van de patiënt. Door op een juiste manier adem te halen en te leven, kunnen de meeste klachten vrij simpel verminderd en zelfs verholpen worden.