Chronische hyperventilatie is vrij lastig te herkennen van buitenaf. De klachten zijn vaak onduidelijk en het is soms lastig te zeggen welke klachten kunnen worden toegeschreven aan het hyperventileren en welke niet. Daarom is het ook lastig om te zeggen wanneer iemand genezen is van chronische hyperventilatie. We houden aan dat iemand genezen is van chronische hyperventilatie, wanneer de patiënt normale meetresultaten heeft uit het bloedonderzoek, de ademhaling onder controle heeft en geen last meer heeft van klachten.

Werken aan genezing chronische hyperventilatie

Er zijn geen medicijnen op de markt die chronische hyperventilatie kunnen tegengaan. Hyperventilatie moet vooral door de persoon zelf worden tegengegaan. Veel mensen hebben het niet door wanneer zij aan het hyperventileren zijn. Hyperventileren hoeft immers niet per definitie te betekenen dat de ademhaling zo snel gaat als bij de bekende acute hyperventilatie.

Een belangrijk onderdeel van de genezing van chronische hyperventilatie is dan ook het beter bewust worden van de eigen ademhaling. Door middel van ademhalingsoefeningen kan de persoon sneller en beter herkennen wanneer er te snel wordt adem gehaald. Door vervolgens op een normaal tempo adem te halen kunnen klachten vrij simpel voorkomen worden.

Zeker wanneer iemand gevoelig is voor stress, is het erg belangrijk iedere dag rustmomenten in te bouwen. Het is onverstandig om de hele dag hard en intensief te werken, omdat dit onrust en stress in de hand werkt. Onrust en stress kunnen vervolgens weer leiden tot een verergering van het hyperventileren en daarmee ook de klachten die ontstaan als gevolg van het hyperventileren.

Genezing chronische hyperventilatie

In de praktijk is er geen harde lijn te trekken wanneer iemand wel of niet genezen is van chronische hyperventilatie. De persoon met chronische hyperventilatie heeft dit grotendeels zelf in de hand. Op het moment dat de persoon zich volledig bewust is van de eigen ademhaling en ook hyperventilatie kan voorkomen, is hij genezen. Aan de andere kant kan het natuurlijk dat in een periode van stress weer chronische hyperventilatie ontstaat. Door op tijd de symptomen te herkennen van chronische hyperventilatie, kunnen alle klachten voorkomen worden.