De symptomen van chronische hyperventilatie zijn erg vaag en vaak lastig te herkennen. De klachten die passen bij chronische hyperventilatie komen voor bij erg veel aandoeningen en ziektes. Een arts kijkt niet als eerste naar de mogelijkheid van chronische hyperventilatie, waardoor mensen vaak erg lang met symptomen blijven rondlopen zonder te weten wat er mankeert. Door goed te weten waaraan chronische hyperventilatie te herkennen is, kan de aandoening sneller ontdekt worden.

Symptomen chronische hyperventilatie

Bij hyperventilatie ontstaat er een overschot aan zuurstof (O2) en een tekort aan CO2 in het bloed. Dit zorgt voor een aantal klachten die weliswaar lastig te herkennen zijn als gevolg van hyperventilatie, maar als erg vervelend worden ervaren. In principe wordt chronische hyperventilatie grotendeels gekenmerkt door dezelfde symptomen als die van acute hyperventilatie. Het grote verschil is de hevigheid van de symptomen. Een acute hyperventilatie is gemakkelijk te herkennen Doordat de symptomen erg heftig en zelfs beangstigend zijn. Bij chronische hyperventilatie zijn de symptomen vaak te zwak voor een snelle herkenning.

Klachten chronische hyperventilatie

Klachten die kunnen ontstaan bij chronische hyperventilatie zijn onder andere vermoeidheid, lusteloosheid, gespannen zijn, geheugen- en concentratieproblemen en problemen met de spijsvertering. De klachten kunnen verergerd worden wanneer er veel druk of grote stress is. Ook het hyperventileren zelf kan heftiger worden door stress of paniek.

Al deze symptomen komen bij veel verschillende aandoeningen voor. Dit kan zorgen voor verwarring over de oorzaak. Een goed voorbeeld van een andere oorzaak van deze symptomen is een trage schildklier. Bij een trage schildklier kunnen alle symptomen aanwezig zijn die ook voorkomen bij chronische hyperventilatie.

Naast de genoemde klachten van chronische hyperventilatie, kunnen ook de symptomen van acute hyperventilatie in mindere mate voorkomen. Mogelijke symptomen zijn duizeligheid, misselijkheid, tintelingen in de lippen en vingers, hartkloppingen, een verhoogde hartslag en pijn in de buik en borst.

De klachten kunnen op bepaalde momenten van de dag heftiger zijn. Vermoeidheid, lusteloosheid en concentratie- en geheugenproblemen openbaren zich bijvoorbeeld extra sterk in de avond of na een intensieve inspanning.

Arts raadplegen

Het is verstandig altijd een arts te raadplegen wanneer u last hebt van de genoemde klachten. De klachten kunnen vele verschillende oorzaken hebben, waaronder chronische hyperventilatie. Een snelle diagnose en behandeling kan veel problemen voorkomen.