Chronische hyperventilatie is vrij lastig te herkennen, ondanks het feit dat erg veel mensen er last van hebben. Er zijn meerdere methodes ontwikkeld waarmee chronische hyperventilatie aangetoond kan worden. Deze chronische hyperventilatie tests worden hieronder besproken.

De hieronder beschreven tests zullen niet allemaal worden uitgevoerd. Vaak wordt er een keuze gemaakt voor één of twee methodes, of wordt er zelfs helemaal geen test uitgevoerd. Een gesprek tussen arts en patiënt kan voor de arts soms al voldoende informatie opleveren om de diagnose chronische hyperventilatie te stellen.

Bloedonderzoek

Een betrouwbare manier om iemand te testen op chronische hyperventilatie is het bloedonderzoek. Bij chronische hyperventilatie ontstaat er een te hoog gehalte aan zuurstof in het bloed en een te laag gehalte aan CO2. Hierdoor verschillen vervolgens ook andere bloedwaarden. Met een vrij simpel bloedonderzoek kan dit eenvoudig worden aangetoond.

EMG, EEG, ECG

Verschillende uitgebreide chronische hyperventilatie tests kunnen in het ziekenhuis worden uitgevoerd. Chronische hyperventilatie kan vrij goed worden aangetoond met een electromyografie (EMG), electroencefalografie (EEG) en een electocardiografie (ECG). Bij een EMG wordt vooral gekeken naar de spanning in de spieren. Bij een EEG wordt gekeken naar de elektrische pulsen van de hersenen. Deze wijken af wanneer de ademhaling niet goed verloopt, zoals het geval is bij chronische hyperventilatie. Tenslotte wordt bij een ECG gekeken naar het hart. De pulslijn van het hart wijkt enigszins af, wat cardiologen relatief makkelijk kunnen waarnemen.

Ademonderzoek

Een andere test op chronische hyperventilatie is het zogenaamd capnografisch onderzoek. Bij een capnografisch onderzoek wordt de uitgeademde lucht uitgebreid geanalyseerd, samen met de uitvoering van de ademhaling. Mensen die chronisch hyperventileren vertonen een onregelmatigheid in het ademhalingspatroon. Daarnaast is het zuurstofgehalte relatief hoog, terwijl het CO2-gehalte juist lager is dan gebruikelijk.

Vragenlijst Radboud Universiteit

In de wetenschap wordt vooral gebruik gemaakt van een vragenlijst, ontwikkeld aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hoewel is gebleken dat deze vragenlijst erg nauwkeurig is, wordt de vragenlijst lang niet altijd gebruikt. Bekijk hier de vragenlijst en test of u last heeft van chronische hyperventilatie.